Αριστερός και δεξιός οπορτουνισμός

“Οπορτουνισμός σημαίνει θυσία των μόνιμων και ουσιαστικών συμφερόντων του κόμματος στα στιγμιαία, στα παροδικά, στα δευτερεύοντα συμφέροντα.” Β.Ι. Λένιν, «Ο Ρώσος ριζοσπάστης λέει: “Στερνή μου…